مزدوران اشغالگر ترکیه با زور سلاح از ورود کشاورزان عفرین به زمین های خود جلوگیری می‌کنند

حلب-سانا

مزدوران تروریست اشغالگر ترکیه به اقدامات جنایتکارانه خود علیه غیرنظامیان در مناطق تحت اشغال خود ادامه می دهند، که امروز یک خانه مسکونی را در منطقه عفرین به تصرف خود درآوردند و نیز از رفتن کشاورزان به زمین های خود جلوگیری کردند.

منابع محلی به سانا گفتند: گروه مسلح موسوم به (سلطان مراد) که وابسته به نیروهای اشغالگر ترکیه است، با زور سلاح یک خانه مسکونی را در روستای کفرجنه در منطقه عفرین در شمال حومه حلب تصرف کردند و پس از آن ساکنان این خانه را مورد شتم و ضرب قرار دادند، درها و شیشه های خانه را شکستند و آن را به یک مقر نظامی تبدیل کردند.

به گزارش منابع محلی، تروریست های گروه موسوم به (فیلق الشام) با زور سلاح مانع از ورود کشاورزان روستای براد در عفرین به زمین های خود جلوگیری کرده اند.

ل.ب