فرمانده های قومی و ملی حزب بعث در یادگاری تأسیس آن: سوریه در نبرد با تروریسم پیروز می شود

دمشق-سانا

فرمانده های قومی و ملی حزب بعث تأکید کردند که ملت سوریه پروژه های استعماری را که هدف آنها تقسیم کشور می باشد، شکست خواهند داد و بر توطئه های وهابی رژیم سعودی پیروزی خواهند شد.

فرمانده های قومی و ملی حزب بعث در بیانیه ای به مناسبت سالگرد 68 تأسیس حزب بعث در سوریه گفتند که رهبری، ارتش و ملت سوریه با هم در برابر تروریسم برای حفاظت از وحدت و میراث فرهنگی و تاریخ سوریه خواهند ایستاد.

م.خ

ت-م