شرکت مخابرات سوریه: پنج کابل بین المللی اینترنت به مدار سرویس ‌دهی بازگشت

دمشق – سانا

شرکت مخابرات سوریه از بازگشت کابل های بین المللی اینترنت به مدار سرویس ‌دهی بعد از رفع یک نقض فنی که دیروز بروز شد خبر داد.

شایان به ذکر است که دیشب شرکت مخابرات سوریه علت افت کیفیت اینترنت را خروج پنج کابل بین المللی اینترنت از مدار سرویس ‌دهی به دلیل بروز یک نقض فنی در تجهیزات یکی از اپراتورهای بین المللی خدمات اینترنت عنوان کرد.

غ