پاپ در عید پاک برای پایان دادن فاجعه ها در خاورمیانه دعوت کرد

واتیکان_سانا

پاپ واتیکان فرنسیس در عید پاک برای پایان دادن فاجعه ها وآزار واذیت به نام دین در خاورمیانه دعوت کرد.

خبرگزاری /ا ف ب/ با نقل قول از پاب فرنسیس طی سخنرانی خود امروز در قداس عید پاک براساس تقویم غربی در محوطه کلیسای سنت پیتر گفت: جهان در مقابل فاجعه انسانی بزرگ در سوریه وعراق وفاجعه بسیاری از آوارگان نباید غیر فعال بماند.

همچنین به همه دعوت کرد برای اقامت نماز براینکه صدای سلاح متوقف شود، وبرای بازگشت به زندگی مسالمت آمیز بین مختلف گروه ها در این دو کشور عزیزمی باشد.

پاپ خونریزی وخشونت بی رحمانه در لیبی محکوم کرد، وآرزوی ایجاد آشتی ملی اظهار کرده، همچنین اراده مشترک برای برقراری صلح در یمن، واز سرگیری روند صلح میان فلسطینی ها واسرائیلی ها، وایفای همه اطراف به تعهدات خود در مورد برقراری صلح در اوکراین، دعوت کرد.

پاپ فرانسیس افزود: براینکه آرمغان صلح برای کشورهای نیجریه وسودان جنوبی ومناطق مختلف سودان وجمهوری دموکراتیک کنگو وبه منظور کاهش درد ورنج بسیاری از برادران مظلوم مان بطلبیم ، زیرا آنها نام خدا بالا می برند.

پاپ فرانسیس از توافق ایران وگروه 5+1 در مورد برنامه هسته ای ایران ستایش کرده، وافزود” این یک گام جدید به سوی جهان امن تر است”.

پاپ به همه گروه هایی که به جنگ متوسل می شوند گفت:” کسی که در نفس خود قوت ومحبت وعدالت خدا دارد، نیازی به استفاده ازخشونت ندارد”

همچنین پاپ به شدت ازقاچاقچیان مواد مخدر واسلحه که با خون مردان وزنان به ثروت می ریسند ، و تمام اشکال بردگی وعبودیت نو وقدیم انتقاد کرد.

 

 

 

 

ت/م-ح/ب