سوریه وجود هرگونه ارتباط و مذاکره با رژیم ترکیه، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم را رد کرد

دمشق-سانا

سوریه به طور قاطع وجود هرگونه ارتباط و مذاکره با رژیم ترکیه، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، رد کرد.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران به خبرنگار سانا تاکید کرد: جمهوری عربی سوریه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه رژیم ترکیه مبنی بر وجود مذاکرات مستقیم با سوریه در مورد مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم، به طور قاطع وجود هرگونه ارتباط و مذاکره با رژیم ترکیه، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، رد کرد.

این منبع افزود: در همه جا مشخص شده است که رژیم حاکم در آنکارا حامی اصلی تروریسم است و ترکیه را به مخزنی برای افراط گرایی و تروریسم تبدیل کرده است که تهدیدی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان محسوب شده و قطعنامه های مشروعیت بین المللی مربوط به مبارزه با تروریسم را به طور آشکار نقض می کند. 

ل.ب