سوریه: زیر سوال بردن همکاری سوریه با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وارائه تصاویر نادرست از طریق سوء استفاده سیاسی از جنبه های اجرای وفنی توسط بعضی کشورها جای تاسف دارد

نیویورک-سانا

بساغ صباغ نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد : بعضی کشورهای غربی شورای امنیت را به یک ابزار برای سیاه نمایی وبدنام سازی سوریه از طریق سیاسی کردن مسایل فنی وزیر سوال بردن همکاری سوریه با سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی وافترا وترویج اکاذیب , مبدل کرده اند.

صباخ در جریان نشست شورای امنیت توضیح داد: سوریه به کرات محکومیت شدید خود را نسبت بکارگیری سلاح های شیمیایی توسط هر طرف یا در هر جای وتحت هرگونه شرایط, اعلام کرده است.

صباغ افزود: مقامات آمریکایی برخورد دشمنانه خود را از طریق استفاده از ابزارهای عملی مختلف جهت راه اندازی جنگ همه جانبه علیه ملت سوریه, ادامه می دهند.

صباغ گفت: زیر سوال بردن همکاری سوریه با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وارائه تصاویر نادرست از طریق سوء استفاده سیاسی از جنبه های اجرای وفنی توسط بعضی کشورها جای تاسف دارد.

شاهد أيضاً

ارتش و شعبه هلال احمر در حسکه خانواده های آواره را در مراکز اقامت موقت اسکان دادند

حسکه-سانا آوارگی مردم جنوب شهر حسکه به سمت مرکز این شهر برای سومین روز متوالی …