دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا با لباس‌های سنتی در نمایش مد حلب

حلب-سانا

دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه حلب با پوشیدن لباس سنتی در مقابل دیدگان تماشاگران قدم زدند.

شامگاه امروز، گروهی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا در جریان برگزاری نمایش مد در خان البنادقه در حلب قدیمی لباس‌های سنتی مردم سوریه و دیگر کشورهای عربی را به تن کردند.

گفتنی است که، این نمایش مد به عنوان بخشی از فعالیت های شب های شهر است که به مناسبت بازگشایی بازار خان الحریر و میدان الفستق در شهر قدیمی حلب توسط استان با همکاری دبیرخانه توسعه سوریه برگزار شده است.

ل.ب