بازگشت نبض زندگی به حلب قدیم… افتتاح بازار خان حریر ومیدان پسته بعد از عملیات بازسازی

شاهد أيضاً

حماه به روایت تصویر