اقبال گسترده ای مردم به بازار خانواده دایر در دمشق

شاهد أيضاً

درخواست وزارت امور خارجه از سازمان های بین المللی برای ارائه کمک ها به آوارگان در حسکه

دمشق – سانا وزارت امور خارجه و مهاجران نمایندگان سازمان های بین المللی فعال در …