محمد اسلامی به سمت معاون رئیس جمهور ایران منصوب شد

تهران – سانا

رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی طی حکمی محمد اسلامی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب کرد.