زخمی شدن یک فلسطینی  در غرب بیت لحم به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر صهیونیستی

قدس اشغالی – سانا

یک فلسطینی در غرب رام الله در  کرانه باختری به ضرب گلوله نیروهای اشعالگر صهیونیستی  زخمی شد.

خبرگزاری وفا گفت که نیروهای اشغالگر صهیونیستی ضمن یورش به روستای حوسان در غرب بیت لحم به شهروندان فلسطینی ساکن آنجا  آتش گشودند وکه در پی این اقدام یک جوان زخمی شد.