مقابل رئیس جمهور بشار اسد ..اعضای كابينه جديد به رياست مهندس حسین عرنوس سوگند ياد كردند