تعدادی از مجروحان از روسیه و عراق برای شرکت در اولین مسابقات مجروح وطن وارد کشور شدند

دمشق – سانا

تعدادی از مجروحان از روسیه و عراق برای حضور در اولین مسابقات مجروح وطن در کنار مجروحان عملیات جنگی در سوریه وارد کشور شدند.

هیات روسیه شامل شماری از مجروحان و همراهانشان است.

شهر ورزشی لاذقیه روز جمعه 20 اوت جاری میزبان اولین مسابقات مجروح وطن خواهد بود.

این مسابقات تا 25 اوت ادامه دارد.