ارائه 72 هزار خدمت رايگان به شهروندان در مركز درمانی تازه تاسیس در حسکه

حسکه-سانا

مركز درمانی تازه تاسیس در شهر الحسکه “مروارید” از ابتدای امسال تاکنون 72 هزار خدمت رايگان به شهروندان ارائه کرده است.

دکتر عیسی خلف در گفت و گو با خبرنگار سانا با بیان این مطلب، گفت: این مرکز خدمات خود را بصورت شبانه روزی به مردم ارائه داده و تعداد زیادی از مردم استان به آن مراجعه می نمایند.

دکتر خلف  از ادامه تلاش برای توسعه این مرکز درمانی تازه تاسیس خبر داد و افزود: این مرکز در حال حاضر شامل چند بخش تخصصی از جمله بخش اطفال و اورژانس می باشد.

گفتنی است که، مرکز درمانی “مروارید” در پایان سال 2017 در مرکز شهر حسکه احداث و جایگزین بیمارستان ملی استان که به تصرف شبه نظامیان “قسد” درآمده، شده است.

لینا