تصاویر تدمر– شهر باستانی درختان نخل در سوریه

شاهد أيضاً

شهید خالد الاسعد.. نماد بشریت و نمونه در دفاع از تمدن

دمشق – سانا پنج سال پس از شهادت پژوهشگر خالد الاسعد عاشق آثار باستانی و …