زخمی شدن ده ها فلسطینی در جنین و نابلس

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز با یورش به شهرهای جنین و نابلس در کرانه باختری، ده ها فلسطینی را زخمی و تعدادی دیگر را دستگیر کردند.

خبرگزاری وفا در این باره گزارش داد: نیروهای اشغالگر به منطقه صنعتی و شهرک های الیامون و السیله الحارثیه در شهر جنین یورش بردند و با شلیک گازهای سمی و گلوله ها به سمت فلسطینیان، 8 نفر را زخمی و 3 نفر دیگر را بازداشت کردند و عده‌ای از آنان بر اثر استنشاق گاز‌های سمی دچار حالت خفگی شدند.

از سوی دیگر، در یورش نیروهای اشغالگر به تظاهرات اعتراضی فلسطینی‌ها علیه شهرک سازی در شهرک بیتا در جنوب شهر نابلس در کرانه باختری چند نفر زخمی شدند.

به گزارش وفا، نیروهای اشغالگر به سمت معترضان فلسطینی در کوه صبیح گازهای سمی و گلوله ها شلیک کردند و در نتیجه 4 فلسطینی زخمی و چند نفر دیگر دچار حالت خفگی شدند.