امروز در تاریخ .. 1 اوت 1945 /  تاسیس ارتش عربی سوریه

دمشق – سانا

1774/ کشف عنصر اکسیژن.

1834/ نخستین تمبر پستی در برزیل صادر شد .

1498/ کریستف کلمب ونزوئلا را کشف کرد.

1945 /  تاسیس ارتش عربی سوریه.

1914 / آلمان در جنگ جهانی اول به روسیه اعلان جنگ داد.

1744 / ژان باتیست لامارک ، زیست شناس فرانسوی، متولد شد .

1863 / گاستون دومرژ ، رئیس جمهور فرانسه متولد شد .

1137 / پادشاه لویی ششم فرانسه از دنیا رفت .

1967/ ریچارد کوهن ، بیوشیمی آلمانی از دنیا رفت .