برگزرای جشن در شهر ورزشی جلا در دمشق به مناسبت ادای سوگند وعید ارتش

شاهد أيضاً

پیوستن شهرک محجه در درعا به توافق حل و فصل

پیوستن شهرک محجه در درعا به توافق حل و فصل