ملی‌پوش پرش ارتفاع دوومیدانی سوریه مجد الدین غزال از المپیک توکیو حذف شد

ملی‌پوش پرش ارتفاع دوومیدانی سوریه مجد الدین غزال از المپیک توکیو حذف شد