آغاز به کار نشست مشترک سوریه و روسیه در خصوص بازگشت پناهندگان سوری

دمشق – سانا

کاخ کنفرانس ها در دمشق شاهد آغاز نشست مشترک سوریه و روسیه که متخصص پیگیری کارهای کنفرانس بین المللی بازگشت آوارگان و پناهندگان سوری است ، شد

در این جلسه طی سه روز برگزار می شود و اقدامات انجام شده توسط دولت سوریه برای ایجاد شرایط بازگشت پناهندگان سوری و ایجاد شرایط مناسب زندگی با هماهنگی و همکاری با فدراسیون روسیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.