مسکو خبر داد: در این اواخر تروریست های النصره 32 بار منطقه کاهش تنش را نقض کردند

مسکو-سانا

32 بار منطقه کاهش تنش در ادلب را توسط تروریست های النصره نقض شد طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه

بنا به گفته نایب مدیر مرکز هماهنگی روسی مستقر در پایگاه حمیمیم موارد نقض بدین ترتیب است: 19 مورد در ادلب و 8 مورد در لاذقیه و در حلب 1 مورد و در حما 4 مورد