نیرو های اشغالگر آمریکا حضور خود در جنوب حسکه را تقویت می کند

حسکه-سانا

نیرو های اشغالگر امریکا که در منطقه جزیره سوریه مستقر هستند حضور خود در این منطقه را تقویت کرده و دو بالگرد نظامی و دیگر تجهیزات نظامی به علاوه شماری از نظامیان را به پایگاه خود در الشدادی جنوب حسکه ارسال کرده است.

منابع محلی به خبرگزاری سانا گفتند که دو هلکوپتر وابسته به نیرو های اشغالگر امریکا حامل مهمات نظامی و تجهیزات لجستیک و مواد غذایی در این پایگاه فرود آمدند