وزارت امور خارجه خواستار آزاد کردن اسیر سوری صدقی المقت از زندان رژیم صهیونیستی ، ومتوقف کردن نقض حقوق اسیر قهرمان از طرف ، شد

دمشق_سانا

وزارت امور خارجه از نمایندگان دائم خود در نیویورک وژنو خواستار ارسال پیام به دبیر کل سازمان ملل متحد برای دخالت مستقیم و آزاد کردن اسیر سوری از زندان رژیم صهیونیستی شد، همچنین خواستار پیگیری وضعیت اسیر المقت وحمایت آن از نیروهای اشغالگر اسرائیل از طریق هماهنگی با سازمان ملل متحد وشورای حقوق بشر وکمیته بین المللی صلیب سرخ وسازمان های حقوقی بشر، شد.

وزارت امور خارجه در دستور العمل به نمایندگان خود در نیویورک وژنو که سانا یک نسخه از آن دریافت کرده، گفت: اسیر سوریه صدقی المقت که توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل بدون هیچ توجیهی از چند هفته دستگیر شده، دچار رفتارهای خشونت آمیز وشکنجه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل می باشد ، واین یک نقض صریح برای قوانین بین المللی وحقوق بشر وکنوانسیون ژنو است.

 

 

حسین حبیب

شاهد أيضاً

سوریه از سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا حملات اسرائیل به خاک خود را محکوم کنند

دمشق-سانا سوریه از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست تا حملات اسرائیل به اراضی …