گلهای یاسن شام دوباره شگوفایی می شوند.. اغاز به کار نمایشگاه بین المللی گلها در پارک تشرین

دمشق-سانا

با عنوان “گلهای یاسمن شام شروع به شکوفایی می کنند” وزارت گردشگری با همکاری با شهرداری دمشق عصر امروز فعالیت های دوره 41 نمایشگاه بین الملل گلها در پارک تشرین در دمشق آغاز کرد.

در این نمایشگاه عده ای از تولیدکنندگان بین المللی ومحلی وتولید کنندگان گل های شاخه بریده وشرکت های تولید گلها وشرکت های تولید تجهیزات مخصوص نهالستان ها وزنبورداران ومحصولات گل محمدی ومحصولات گیاهان دارویی مشارکت می کنند

در جریان جشن افتتاح محمد مارتینی وزیر گردشگری در دولت پیشبرد امور گفت: شروع نمایشگاه به سال 1973 م برمی گردد و وزارت گردشگری این سال با همکاری با وزارت کشاورزی وشهرداری دمشق به دنبال توسعه سطح مشارکت وتنوع شرکت کنندگان است.

شاهد أيضاً

پیوستن شهرک محجه در درعا به توافق حل و فصل

پیوستن شهرک محجه در درعا به توافق حل و فصل