بازسازی توربین‌های تولید برق نیروگاه جندر

حمص – سانا

طی شش ماه اول سال جاری، شركت عمومی تولید برق جندر در حمص یک میلیارد و 784 میلیون و 838 هزار کیلو ولت/ساعت برق تولید کرده است که 32 در صد از برنامه خود برای سال جاری که بالغ بر 5 میلیارد و 656 ميليون و 308 کیلو وات/ ساعت می‌باشد را تشکیل می دهد.

شایان ذکر  است که شرکت عمومی تولید برق “جندر” در استان حمص در دو مرحله تأسیس شد، مرحله اول بین سال‌های 1994 -1995 که شامل ایجاد شش توربین، چهار توربین گازی و دو توربین بخار و مرحله دوم بین سال‌های 2011-2016 و شامل ایجاد سه توربین، که دو توربین گازی و یک توربین بخار بود.

تعداد کلیه کارگران شرکت در حال حاضر 610 نفر است.