دمشق به روایت تصویر

شاهد أيضاً

بهره برداری از 30 اتوبوس در استان دمشق

دمشق-سانا صبح امروز، شرکت عمومی حمل و نقل داخلی 30 اتوبوس جدید اهدای چین به …