وزیر اطلاع رسانی در اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌ های اسلامی: ما با تروریسم رسانه ای به رهبری کشورها مواجه هستیم

وزیر اطلاع رسانی در اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌ های اسلامی: ما با تروریسم رسانه ای به رهبری کشورها مواجه هستیم