شهادت دو دختر در اردوگاه الهول در شرق حسکه

حسکه-سانا

شبه نظامیان مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا (قسد) در مناطق تحت کنترل خود در سوریه اقدامات جنایتکارانه خود را علیه مردم ادامه می دهند که امروز دو دختر در اردوگاه الهول را به شهادت رساندند.

منابع محلی در حسکه به خبرنگار /سانا/ گزارش دادند: گروهی از شبه نظامیان (قسد) با تیراندازی در اردوگاه “الهول” دو خواهر را به شهادت رساندند.

منابع مذکور از وخامت شرایط انسانی در اردوگاه “الهول” خبر دادند.

شایان به ذکر است که اردوگاه “الهول” در حومه شرقی حسکه واقع شده و تحت کنترل شبه نظامیان (قسد) است و هزارها نفر در آن زندگی می کنند.