رئیسی : آنهایی که دم از حقوق بشر می زنند ، خود گروه تروریستی داعش را به وجود آوردند

تهران -سانا

رئیس منتخب ایران ابراهیم رئیسی گفت که آنهایی که دم از حقوق بشر می زنند ، خود گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی را به وجود آوردند و باید زیر سوال بروند و محاکمه شوند.

رئیسی در نشست مطبوعاتی  امروز تاکید کرد که ناقضان حقوق بشر باید مسئولیت پذیر باشند و بدانند  اگرآنهایی که گروه تروریستی داعش خلق کرده زیر سئوال بروند  جهان در آمن و آسایش وصلح زندگی خواهد کرد  .

رئیس منتخب ایران ابراهیم رئیسی اشاره کرد که برجام  را کشورهای اروپایی و آمریکایی  نقض کرد و  اروپا هم به تعهداتش عمل نکرد.  آمریکایی ها باید طبق برجام تمام تحریم‌ها علیه ملت ایران را رفع کنند  .

رئیسی تاکید کرد که پیام دولت ایران پیام ضرورت تغییر در وضعیت اقتصادی است ، پیام دولت ایران، پیام مبارزه با فساد، فقر  و در یک کلمه اجرای عدالت در تمام شئون زندگی مردم است.