توزیع 441 سبد غذایی بر اهالی اردوگاه یرموک

دمشق-سانا

با حمایت از دولت سوریه، اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی “آنروا” توزیع کمک های بشردوستانه را بر اهالی محاصره شده توسط گروه های تروریستی در اردوگاه یرموک در دمشق ادامه داد.

علی مصطفی مدیر کل اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی به خبرگزاری سانا تصریح کرد که اداره و آنروا در روزهای جمعه و شنبه 441 سبد غذایی با نان و مواد قندی و مکمل های غذایی را به اهالی توزیع کردند. وی افزود تعداد سبدهای غذایی که از 5/3/2015 تا امروز توزیع شدند، 4803 سبد است و تعداد سبدهای غذایی و بهداشتی که از تاریخ 30/1/2014 تا الآن توزیع شدند، به حدود 60833 سبد غذایی و 11618 سبد بهداشتی رسیده است.

مصطفی اشاره کرد که اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی، 35 نفر مریض را از اردوگاه خارج و به بیمارستان های دمشق منتقل کرد.

م.خ

 

شاهد أيضاً

توزیع 500 سبد غذایی بر اهالی اردوگاه یرموک

دمشق-سانا با حمایت از دولت سوریه، اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امدادرسانی و …