حملات خمپاره ای نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان به اطراف شهرک تل رفعت و روستای عین دقنه در حومه شمالی حلب

حلب – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و گروه های تروریستی مزدور آنان باردیگر اطراف شهرک تل رفعت و روستای عین دقنه در حومه شمالی حلب را با خمپاره ها هدف قرار دادند.

منابع محلی به خبرنگار/سانا/ اعلام کردند: شماری از خمپاره ها شلیک شده توسط مزدوران نیروهای اشغالگر ترکیه در مناطق حضور آنان در شریط مرزی در حومه حلب در منازل مسکونی اطراف شهرک تل رفعت و روستای عین دقنه در حومه شمالی حلب سقوط کردند که به ورود خسارات مادی به منازل و تخریب برخی از املاک منجر گردید.

پریروز نیروهای اشغالگر ترکیه و گروه های تروریستی وابسته به آن با چندین خمپاره به روستای مرعناز و شهرک تل رفعت تهاجم کردند که به ورود خسارات مادی به املاک اهالی و زمین های کشاورزی منجر شد.