خط انتقال برق الشيخ مسكين – الكوم پس از شش سال تعطیل به دلیل حملات تروریست ها امروز به همت کارشناسان مؤسسه برق تعمیر شد و مورد استفاده قرار گرفت

درعا – سانا

خط انتقال برق 230 کیلو/ ولت ایستگاه الشیخ مسکین درعا – ایستگاه الکوم سویداء که به دلیل حملات تروریستی تخریب و برای شش سال تعطیل شده بود، امروز به همت کارشناسان مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق تعمیر شد و مورد استفاده قرار گرفت.

مهندس محمد أسعد یکی از مدیران اداره برق درعا به خبرنگار سانا گفت: کوادر ما با همکاری مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق مرکز الشیخ مسکین الکوم را به مدار خدمت رسانی بازگرداندند.

وی افزود: این مرکز به دلیل حملات تروریستی تخریب و برای شش سال تعطیل شده بود.

وی توضیح داد: مرکز الشيخ مسكين الكوم ایستگاه تبدیل برق الشیخ مسکین و ایستگاه الکوم استان سویداء با ایستگاه دیر علی و تشرین را با هم متصل می کند.

مهندس محمد أسعد خاطر نشان کرد: تعمیر این خط به بهبودی پایداری شبکه برق در منطقه جنوبی منجر خواهد شد و وضعیت خطوط برق ایستگاه الشیخ مسکین با تعمیر این خط به وضعیت قبل از سال 2011 بازگشت.

مهندس هانی مسالمه مدیر کل شرکت برق بر اهمیت این خط در تقویت پایداری شبکه برق در استان های درعا و سویداء تاکید و بیان کرد: این خط علاوه بر جهار خط دیگر برق استان درعا را تامین می کند.