بررسی تسهیل تبادل کالا و انتقال آن برای تامین نیازهای بازارهای سوریه با عراق در دیدار نخست وزیر با وزیر کشاورزی عراق

دمشق – سانا

حسین عرنوس نخست وزیر کشورمان امروز با  محمد کریم الخفاجی وزیر کشاورزی عراقی و هیات همراه وی دیدار کرد.

ساوزکارهای لازم برای تبادل کالا و تسهیل انتقال آن جهت تامین نیازهای بازارهای سوریه و عراق از مواد مختلف علاوه بر همکاری در زمینه تحقیقات علمی جهت توسعه بخش کشاورزی در دو کشور و انتخاب محصولات کشاورزی سازوکار با تغییرات آب و هوا گرمایش هوا با هماهنگی و همکاری با سازمان اکساد و فعال سازی سفر های متبادل کارشناسان دو کشور جهت پیشپرد همکاری دو کانه در همه زمینه ها در این دیدار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

نخست وزیر گفت : روابط تاریخی و مشترکات دو ملت سوریه و عراق ایجاب می کند که تلاش ها برای استفاده از آن برای تحقیق منافع مشترک و اجرای یاداشت تفاهم نامه امضاشده بین وزارات های کشاورزی دو کشور از طریق گام های ملموس در راستای نفع دو طرف و بررسی افق های جدید برای همکاری تا رسیدن به تکامل اقتصادی دو کشور تقویت شود.

به نوبه خود وزير كشاورزی عراقی بر ضرورت استفاده از روابط دو کشور در راستای نفع دو ملت برادار و تلاش برای گسترش افق های همکاری و گام های جدید برای امنیت غذایی تاکید و بیان کرد: تفاهم نامه ها امضا شده با طرف سوری از جمله تسهیل ورود محصولات سوریه به بازارهای عراق اجرا می شود.

وزیر کشاورزی محمد حسان قطنا ، دکتر نصرالدین العبید مدیر کل ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸک و بیابانی/اکساد/، رئیس کمیته کشاورزی و منابع آبی در مجلس خلق محمد کردوش در این دیدار حضور داشتند.

غیاث/عبیر