مزدوران اشغالگر ترکیه زمین های کشاورزی و منازل در شهرک تادف و محله الشیخ حدید در حومه حلب را تصرف کردند

حلب – سانا

گروه های تروریستی وابسته به نیروهای اشغالگر ترکیه زمین های کشاورزی وتعدادی از  منازل اهالی در شهرک تادف و محله الشیخ حدید در حومه شمالی  حلب را تصرف کردند.

منابع محلی به سانا گفت گع تروریست های موسوم به ” فصیل سلیمان ” که همدست نیروهای اشغالگر ترکیه هستند ، با استفاده از سلاح 20 هکتار زمین های کشاورزی  متعلق به یک از شهروندان در  محله الشیخ حدید  در منطقه عفرین واقع در حومه شمالی  حلب را تحت تصرف خود درآوردند.

در عین حال این منبع اشاره کرد که تروریست های” فیلق الشام ” با استفاده از سلاح   تعدادی از منازل در شهرک تادف  واقع در ریف شمالی حلب را تصرف کردند .