نمایشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات (سیریا های تک) شاهد اقبال گسترده ای متخصصان و بازدید کنندگان است

دمشق-سانا

دورهء هفتم نمایشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات (سیریا های تک) که در شهر نمایشگاه ها دمشق برگزار می شود، شاهد اقبال گسترده ای متخصصان و بازدید کنندگان از دمشق و استان ها برای اطلاع از آخرین پیشنهادات 340 شرکت محلی، عربی و اجنبی متخصص در زمینه ارتباطات و انفورماتیک است.

شایان به ذکر است که، روز دوشنبه گذشته فعالیت دورهء هفتم نمایشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات (سیریا های تک) در شهر نمایشگاه ها دمشق اغاز شده است.

در این نمایشگاه 340 شرکت بومی وعربی وخارجی متخصص در حوزه ارتباطات وانوفرماتیک شرکت می کنند.