وزیر تجارت داخلی با وزیر راه و شهرسازی ایران اجرای توافق نامه های امضا شده بین دو طرف را بررسی کرد

دمشق – سانا

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه با طلال البرازی وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده کشورمان روابط همکاری اقتصادی و تبادل تجاری بین دو کشور و راه های توسعه و تقویت آن برای مقابله با اقدامات اقتصادی اجباری اعمال شده بر دو کشور را بررسی کرد.

ضرورت اجرای توافق‌های امضا شده بین دو طرف به صورت ملموس و ایجاد شرایط جدید برای تضمین پیشرفت در مسیر ایجاد بروژه های مشترک در سوریه جهت ایجاد فرصت‌های شغلی، دستیابی به منابع بیشتر، و بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدی در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی ایران به اهمیت فعال سازی اصل مبادله کالا برای تسهیل انتقال آن بین دو کشور و ایجاد کارخانه های خودروسازی در سوریه و کارخانه های تولید آب معدنی و باتری‌های خودرو اشاره کرد.

به نوبه خود وزیر طلال البرازی بر اهمیت افزایش مبادلات تجاری و کار برای تأمین نیازهای بازارهای دو کشور و ادامه اجرای موارد توافق شده با طرف ایرانی  به ویژه در مسایل متعلق به کار وزارت تجارت داخلی و برداشتن گام های جدید در خدمت روند کار مشترک تأکید کرد.

غیاث