وزارت امور خارجه: سوریه دخالت آشکار ایالات متحده و غرب در امور داخلی نیکاراگوئه را محکوم می کند

دمشق-سانا

سوریه دخالت آشکار ایالات متحده و غرب در امور داخلی نیکاراگوئه را محکوم کرده و بر همبستگی کامل خود با ملت و دولت نیکاراگوئه در برابر تحریم های آمریکا تاکید می کند.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران به خبرنگار سانا گفت: جمهوری عربی سوریه دخالت آشکار ایالات متحده و غرب را در امور داخلی جمهوری نیکاراگوئه محکوم کرده و آن را با هدف برهم زدن امنیت و ثبات این کشور می داند.

این منبع افزود: جمهوری عربی سوریه بار دیگر با تاکید بر همبستگی کامل خود با ملت و دولت نیکاراگوئه به رهبری دانیل اورتگا رئیس جمهور آن در برابر تحریم های آمریکا و دخالت غربی در امور این کشور، خواستار انصراف از هرگونه اقدامات یک جانبه ای که مغایر با قانون بین المللی است، شد.

لینا