امروز در تاریخ.. 13 ژوئن 1325 – جهان‌گرد ابن بطوطه اولین سفر خود را در سراسر جهان آغاز کرد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1325 – جهان‌گرد ابن بطوطه اولین سفر خود را در سراسر جهان آغاز کرد

1993 – رئیس جمهور ایران هاشمی رفسنجانی برای بار دوم انتخاب شد

1865 – ویلیام باتلر ییتس ، شاعر ایرلندی متولد شد

1928 – جان فوربس نش ، ریاضیدان و اقتصاددان متولد شد

1972 – گئورگ فون بکسی ، بیوفیزیکدان مجارستانی از دنیا رفت