رئیس جمهور بشار اسد از تعدادی از تاسیسات و کارخانه ها در شهر صنعتی عدرا در ریف دمشق بازدید به عمل آورد

شاهد أيضاً

رئیس جمهور اسد قانونی ایجاد سازمان ملی خدمات فناوری اطلاعات، ساماندهی خدمات امضای دیجیتال، امنیت اطلاعات و حمایت از صنعت نرم افزار را صادر کرد

دمشق -سانا  رئیس جمهور بشار اسد قانون شماره 7 در سال 2023 متعلق به ایجاد …