رئیس جمهور بشار اسد پیام تبریک از رئیس جمهور اوستیای جنوبی به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد پیام تبریک از آناتولی بی بیوف رئیس جمهور اوستیای جنوبی به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرد.

رئیس جمهور اوسیتای جنوبی در این پیام گفت: پیروزی قاطع شما در انتخابات ریاست جمهوری، تقدیر و احترام جامعه سوریه به دستاوردهای بزرگ شما و اعتماد بالا ملت سوریه و حمایت آن از برنامه شما برای توسعه جامع را نشان می دهد.

رئیس جمهور اوسیتای جنوبی در این پیام ضمن ابراز اطمینان نسبت به توسعه روابط دوستی بین دو کشور با  تلاش های مشترک، برای رئیس جمهور سلامت وافر  و تحقیق دستاورد های بیشتر برای تحقیق شکوفایی جمهوری عربی سوریه و برقراری صلح و رفاه در سراسر کشور آرزو کرد.

غ