برگزاری تجمه مردمی در شهر قدموس به مناسبن پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه

شاهد أيضاً

 امروز در تاریخ..24 ژوئیه 1920/وقوع نبرد میسلون برای مقابله با نیروهای اشغالگر فرانسوی به رهبری یوسف العظمه 

دمشق-سانا 1148 / لویی هفتم پادشاه فرانسه در جنگ صلیبی دوم دمشق را محاصره کرد. …