رئیس جمهور اسد در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت سوریه: آنچه انجام دادید دشمان وطن را به چالش بی سابقه کشیده است..و شکستن غرور و تکبر آنها..و سیلی به صورت همدستان شان بود

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد در خطاب به ملت سوریه پس از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری:

در هر مناسبت ملی، چه از طریق دفاع به وسیله سلاح و چه با تصمیم معنی اساسی وطن پرستی خود را ثابت می کردید..و در هر رویداد که سوریه در آن به سر برد، پیام های به دوستان و به دشمنان داشتید..این پیام ها از شرایط این رویدادها و چالش های پیشرو حکایت داشت..پیام های شما هرچند واضح، شفاف، حکیم و پر از مضامین و معانی والایی بود اما دشمنان و حریفان اصرار داشتند که این پیام ها را نادیده بگیرند چراکه سیاست آنها مبنی بر انکار واقعیت ها، انکار شکست ناکامی سیاست های خود و عدم پذیرش پست بودن آرمان و اخلاق خود است.. دشمنان طی سال های جنگ که گذشته انگار که دچار نابینایی عقلی شدند..پس آنها با چشم ظاهر خود می بینند اما با چشم دل نمی بینند.

در این انتخابات ریاست جمهوری نیز عشق و وابستگی خود به وطن با روش دیگری نشان دادید.. حال که این پیام های شما همه بندها و موانع که دور عقل های شما بستند، فایق خواهد آمد..و همچنین آنها با شنیدن پیام های شما عقل و فکر آنها از حالت خواب ارادی به حالت تفکر و اندیشیدن غیر ارادی درباره آنچه که روی خاک وطن رو می دهد، مبدل می شود.

رئیس جمهور اسد در ادامه سخنرانی خود گفت: شما هفته های گذشته نه تنها جشن می گرفتید و نه تنها از شوق و شور خودتان به شرکت در انتخابات ملی نشان می دادید بلکه آنچه که انجام دادید فراتر از این حرف هاست، و چالش بی سابقه به دشمنان وطن و شکستن غرور و تکبر ناچیز آنها..و سیلی به صورت همدستان شان بود و این چیز بر اخلاص و عشق صادق به وطن خود دلالت دارد، و ضربه ای شدیدی به دشمنان وطن که در اتاق های تاریک نشسته و علیه کشورمان توطئه چینی و توهم می کردند که می توانند شرافت و کرامت مان را سلب کنند، بوده است.

عزیزان من.. شما موازین را بهم ریختید و واقعیت ها را دگرگون کردید و بدون شک ثابت کردید که هر اقدامی که قرار است دشمنان انجام دهند باید حساب شده صورت بگیرد..حال که فقط برادران و دوستان می توانند شریک ما باشند.

شماها میهن دوستی را باز تعریف کرده و در عین حال،‌ خیانت به کشور نیز تعریف مجدد یافت..و تعریف واضح برای انقلاب واقعی و فرق آن بین انقلاب غیر واقعی را دادید..آنچه انجام دادید جشن نبود بلکه انقلاب واقعی بود نه مجازی، انقلاب علیه تروریسم و خیانت و انحطاط اخلاقی، انقلاب زبانی و عمل و سلاح، انقلاب شرافت علیه خائنان، بوده است.

برادران عزیز..

انتخاب من برای خدمت به شما،‌ افتخار بزرگی بوده که فقط می‌توان متعلق به این قوم دانست..و آنچه اشتیاق و اعتماد به نفس من را در آینده افزایش می دهد روحیه چالش شما است که بدون آن، حامل مسئولیت نمی تواند با چالش های بزرگ ملی روبرو شود..و بدون آن، ملت نمی تواند بعد از 10 سال جنگ بایستد..انرژی پرتوان شما،‌ همان چیزی است که توانایی کشور را تامین کرده و آن را برای پیروزی آماده می‌کند.

 فعالیت های مردم سوریه طی هفته های گذشته تنها برگزاری جشن و مشارکت در انتخابات نبوده؛ بلکه آنها تمام دشمنان کشور را به چالش کشیدند. 

وی در ادامه گفت: من به هر شهروند سوری که تعلق واقعی خود را به میهن ابراز داشته است، درود می فرستم. 

رییس جمهور کشورمان افزود: من اطمینان دارم که با این روحیه جنگجو، ما قادر خواهیم بود همه دشمنان خود را شکست دهیم. این روحیه همان چیزی است که ما برای مرحله بعدی، یعنی مرحله کار مداوم، مقاومت و استواری نیازداریم تا بار دیگر به دشمنان خود ثابت کنیم که جنگ با مردم به وسیله نیازهای اساسی و معیشتی آن ها تنها پایبندی آنها به وطنشان را بیشتر می کند.