به مناسبت پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری.. رئیس جمهور اسد امشب راس ساعت هشت سخنرانی می کند

دمشق- سانا

به مناسبت پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری.. رئیس جمهور اسد امشب راس ساعت هشت سخنرانی می کند..و این سخنرانی توسط تلویزیون رسمی سوریه و صفحات ریاست جمهوری در شبکه های اجتماعی پخش خواهد شد.