روزنامه نگار چکی: اشغالگران آمریکا منابع سوریه را غارت و از تروریست ها حمایت می کنند

براگ-سانا

ماروش شولز روزنامه نگار چکی حضور نظامی آمریکا در سوریه را  یک اشغال غیرقانونی خواند.

شولتس با انتشار مقاله ای در سایت الکترونیکی (چسکی ناردنی لیستی) نوشت: آمریکا و هم پیمانانش ادعا می کنند که به منظور مبارزه با گروه تروریستی (داعش) در خاک سوریه حضور داشته اما در حقیقت دلیل حضور آنها در سوریه سرقت منابع این کشور و حمایت از تروریست ها از جمله تروریست های (داعش) است.

وی با اشاره به پیروزی های متعدد ارتش سوریه و متحدانش و شکست گروه تروریستی (داعش) در مقاطع مختلف گفت: اشغالگران آمریکا با ادامه حمایت از تروریست ها و افراط گرایان نه تنها سوریه بلکه همه منطقه خاورمیانه را تهدید می کنند.

ل.ب