تجمع مردمی در منطقه العباسیین در دمشق در حمایت از انتخابات ریاست جمهوری

تجمع مردمی در منطقه العباسیین در دمشق در حمایت از انتخابات ریاست جمهوری

شاهد أيضاً

خانم اسما اسد در جريان بازدید از اولین گردهمایی سرمایه گذاری پیشگامان: طرح های پیشگام یکی از حاملان اقتصاد کوچک هستند

دمشق-سانا خانم اسما اسد بر اهمیت ورود دانشجویان دانشگاه به بازار کار و تولید از …