برگزاری تجمعات در حمایت از فلسطین روبروی مقرسازمان ملل متحد در دمشق

دمشق -سانا

شرکت کنندگان در این تجمعات خواستار دخالت فوری جامعه بین المللی برای توقف جنایات اشغالگر صهیونیستی علیه مردم فلسطین.

آنها سکوت در قبال جنایات صهیونیست ها یعنی شرکت  آشکارا در این جنایات برشمردند.

شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم سوریه و فلسطین شعار های در محکومیت از صهیونییت ها سر دادند.

اسماعیل السنداوی هماهنگ کننده جنبش جهاد اسلامی در پیامی به دبیر کل سازمان ملل  متحد خواستار پایان دادن محاصره ظالمانه علیه نوار غزه ، محاکمه رهبران صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی ، مجبور کردن رژیم صهیونیستی به بازسازی ویرانی های ناشی بر اثر این تجاوز خود و ارسال فوری کمک های بشر دوستانه به فلسطینی ها شده است.

عبیراحمد/ ایهم حسون