یک تحلیلگر چکی: غرب باید به شکست طرح های ضد سوری خود اعتراف کند

براگ-سانا

خانم کریستینا استسکالوا تحلیلگر سیاسی چک گفت که غرب باید به شکست طرح های ضد سوری خود اعتراف کرده و در راستای فعال سازی روابط آن با این کشور تلاش کند.

استسکالوا با انتشار یک مقاله در سایت “اوراق پارلمانی” تاکید کرد: سوریه قوی تر از گذشته بحران را پشت سر خواهد گذاشت و از همین رو کشوررهایی که برای دامن زدن به بحران این کشور تلاش کرده بایستی آن را متوقف کرده و اعتراف کنند که به بن بست رسیده اند.

تحلیلگر چکی در پایان عنوان کرد: همکاری با سوریه اجتناب ناپذیر است اما کشورهای غربی درباره نتایج انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور ابراز تردید خواهند کرد و همین امر باعث به تعويق افتادن این همکاری می شود.

ل.ب