امروز در تاریخ …16 مه 1916-  امضای توافق نامه سایکس پیکو میان فرانسه و انگلیس 

دمشق-سانا

1988 / بازگشت روابط دیپلماتیک بین الجزایر و مراکش پس از 12 سال وقفه.

 1916/  توافق نامه سایکس پیکو میان فرانسه و انگلیس امضاشده.

1845 / ایلیا میچنیکوف میکروبیولوژیست روسی ، متولد شد.

1923 / مرتون میلر اقتصاددان آمریکایی ، متولد شد.

1703 / شارل پرو ، نویسنده فرانسوی،از دنیا رفت.

1947 / فردریک هاپکینز بیوشیمیدان انگلیسی ، از دنیا رفت.