رسانه های فلسطینی: در نتیجه بمباران هوایی اشغالگران اسرائیلی در محله الشجاعیه در شرق شهر غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید