عــاجــل منبع وزارت خارجه: سوریه تاکید می کند که این اظهارات تلاشی ناموفق برای کاهش فشار تروریست ها در درعا است

منابع پزشکی فلسطین: چند شهروند فلسطینی بر اثر استنشاق گاز سمی در بمباران مناطق مسکونی غزه توسط اشغالگران اسرائیلی، به شهادت رسیدند